Annemarie Blokland

Mijn studieloopbaan begon bij de Pabo. Daarna heb ik de Master Opvoedingsondersteuning aan de UvA gevolgd. Voor deze studie heb ik uit opdracht voor OOK onderzoek gedaan naar de interventie: “Ook zó omgaan met elkaar”. Vervolgens ben ik begonnen als trainer in opleiding. Daarnaast geef ik ook trainingen aan ouders met kinderen in het NT2 onderwijs.

adminAnnemarie Blokland