Over OOK

 

 

OOK gaat uit van de situatie van het kind en maakt volwassenen uit de omgeving van het kind verantwoordelijk om in actie te komen ter ondersteuning van het kind

OOK Pedagogische Expertise Groep verzorgt pedagogische trainings- en scholingsactiviteiten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, binnen sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

OOK staat voor een aanpak waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen:
Onderwijs
Opvoeding
Kinderen

OOK werkt binnen het onderwijs op school. Daardoor ontstaat er een directe lijn tussen school, kinderen/jongeren en ouders.
OOK werkt samen met diverse organisaties. De trainingen worden in  een neutrale scholingslocatie of op ons eigen kantoor in Velserbroek gegeven.

Missie

  • Versterken van pedagogische vaardigheden
  • Stimuleren van veilig en sociaal school-, vrije tijds- en sportklimaat
  • Versterken van sociale competentie en morele ontwikkeling van kinderen
  • Ontwikkelen en implementeren van een pedagogisch beleid
  • Bij OOK is het doel leidend, niet de regels en de systemen

Onze medewerkers

Jacqueline van der Burg Gedrevenheid - doelgerichtheid - denken vanuit mogelijkheden

Medeoprichter van OOK Pedagogische Expertise Groep. Pionier en trendsetter op het gebied van preventieve aanpak in relatie met het pedagogisch welbevinden van kinderen, ouders en professionals. Het bedrijf wordt gevormd door een groep enthousiaste experts. Zij maken de vertaalslag van behoefte naar aanbod. Ik ben ontzettend trots om met dit team te werken.

Agaath van Tienhoven

Jacqueline van der Burg en Agaath van Tienhoven zijn tien jaar geleden OOK Pedagogische Expertise Groep gestart. In april 2016 is Agaath overleden. Haar bijdrage van de afgelopen tien jaar vormen het fundament van OOK. Haar sporen zijn duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling en uitvoering van trainingen binnen OOK. Agaath blijft voortbestaan binnen OOK.

Maureen Prins

Vanuit Schoevers heb ik de opleiding secretaresse afgerond. Hiervoor heb ik de studie Maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. De verbinding met de maatschappelijke betrokkenheid en OOK is een perfecte combinatie. Ik vind het leuk om mijzelf te ontwikkelen en zo lever ik mijn bijdrage aan het hele team van OOK in alle facetten.

Mariska Slik “Doe kleine dingen met heel veel liefde!”

In mijn werk bij OOK kan ik bezig zijn met mijn passie: kinderen laten ervaren en ze ervan te overtuigen dat ze bijzonder zijn en uniek en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Elk kind heeft zijn kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Als ieder kind die van zichzelf weet vergroot dat het zelfvertrouwen.

Maikel Fricke "Don’t judge. Teach. It’s a learning process"

De beste leraar is hij die het meest van zijn leerlingen opsteekt. Als leraar binnen het basisonderwijs, waar ik met een open houding en met humor kinderen bijsta bij hun ontwikkeling, besteed ik veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De preventieve aanpak van OOK spreekt mij daarom erg aan.

Harry van der Burg “Met goed observeren, luisteren en een gezonde dosis zelfspot kom je een heel eind”

Ik werk voor OOK, omdat ik vind dat kinderen het waard zijn dat er goed naar hen geluisterd wordt en hen te helpen bij de ontwikkeling naar een zelfstandig individu. Daar moeten wij als volwassenen bij ondersteunen. Niet iedereen die met kinderen werkt is zich daarvan bewust.  

Cindy Overbeeke

Ik sta voor de klas bij kinderen met gehoorproblemen. Daarnaast werk ik bij OOK als begeleider om de leerlingen, ouders en leerkrachten te begeleiden. Tijdens mijn studie Orthopedagogiek ben ik aanraking gekomen met OOK. Het werken bij OOK is voor mij een leuke uitdaging omdat we er rekening houden met ieder kind. Want: ieder kind is uniek.

Bianca Ridder “Droom niet van je leven maar leef je droom”

Als leerkracht in het basisonderwijs kwam ik voor het eerst in aanraking met OOK. Er vond een klassentraining in groep 8 plaats vanwege de sociale problematiek. Ik was meteen verkocht. Inmiddels werk ik sinds 2010 met ontzettend veel plezier voor OOK. Kenmerkend voor mijn werkwijze is: Ieder kind is het waard om gezien te worden.  

Annemarie Blokland

Mijn studieloopbaan begon bij de Pabo. Daarna heb ik de Master Opvoedingsondersteuning aan de UvA gevolgd. Voor deze studie heb ik uit opdracht voor OOK onderzoek gedaan naar de interventie: “Ook zó omgaan met elkaar”. Vervolgens ben ik begonnen als trainer in opleiding. Daarnaast geef ik ook trainingen aan ouders met kinderen in het NT2 onderwijs.

Margot Terranea

Na een carrière in de jeugdhulpverlening begon ik in 2008 mijn eigen coachpraktijk als lichaamsgerichte coach en trainer. Al snel kwam ik in aanraking met de dames van OOK. We hadden dezelfde intentie: vóór en mét mensen willen werken. Aandacht en tijd voor mensen. Echt contact, met kinderen, leerkrachten en ouders!

Jan Hengst

Sinds 2015 ben ik medewerker bij OOK. Ik voel mij uitstekend thuis in de driehoek Onderwijs, Ouder en Kind! Ik heb een onderscheidende, brede kijk op kinderen. Daarbij probeer ik buiten kaders te denken en zo te zoeken naar nieuwe oplossingen. Verandering in een kind ontstaan na een verandering in en bij de betrokken volwassenen.

Brecht van Megen

Bij OOK verzorg ik de website en social media kanalen. Tijdens mijn studie vond ik het altijd al leuk om bezig te zijn met het maken van websites en met online media. Ik ben bij OOK terecht gekomen via Jacqueline, het voelt als een heel warm en fijn team om voor te mogen werken!

Maud de Zwart "Children are great imitators so give them something great to imitate."

Het is mijn missie om een inspirerende en respectvolle omgeving te creëren met ouders en leerkrachten voor het kind. Voor mij ligt bij het aangaan van uitdagingen, de oplossing vaak in creativiteit, empathie en verbinding. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit bij OOK mag vormgeven en uitdragen!

Julia van Riel "Je kan niet van elk kind een ster maken, maar je kan ze wel allemaal laten schitteren"

Ik begon als onderwijsassistent waar ik kinderen ondersteuning gaf op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Daarna ben ik Pedagogiek gaan studeren. Ik leer hoe ik een bijdragen kan zijn aan het verbeteren van het opvoedingsklimaat. Ik werk met veel plezier en passie bij OOK. Het werk geeft mij de ruimte om kinderen in hun eigen kracht te zetten.

Yascha Koch

Als afgestudeerd kinder- en jeugdpsycholoog heb ik de kans gekregen om bij OOK te gaan werken. Tijdens mijn studie heb ik ervaren hoe fijn het is voor kinderen, ouders en leerkrachten om te denken vanuit mogelijkheden in plaats van problemen. Deze positieve benadering zorgt ervoor dat kinderen op een positievere manier naar zichzelf kijken.  

Manita Delissen – van der Klugt

Toen ik als leerkracht een OOK training kreeg, sprak de positieve en oordeelloze mij direct aan. Een kind kan pas tot leren komen, wanneer het zich goed voelt. Ik wil kinderen meegeven dat je met je blik op het positieve, eerlijk zijn tegen jezelf en denken in mogelijkheden alles voor elkaar kunt krijgen.

Marian Borger 

De kracht van wat we doen bij OOK ligt voor mij in samen. Samen met een enthousiast team werken met en voor kinderen. Vanuit mijn achtergrond en ervaring als individueel leerlingbegeleider binnen het S(B)O nu gericht op de groepsgerichte aanpak.

René van der Burg

Ieder kind is voor mij speciaal, en ik vind het geweldig dat de mogelijkheid geboden wordt om kinderen te ondersteunen. Door het vervoer te regelen en uit te voeren, kan ik een bijdrage leveren aan dit initiatief. Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid, en neem deze taak, samen met alle trainers zeer serieus.

Judith Kat

Tijdens mijn werk als docent aan de pabo en als begeleider van studenten en kinderen, kwam ik in aanraking met MatriXcoaching, een prachtige manier van coaching die zoveel oplevert. Ieder kind gun ik een opgeruimd hoofd, een eigen systeem om alle belangrijke informatie een plekje te geven. Werken vanuit de kracht van ieder kind.

Stephanie Boxelaar

In 2017 heb ik mijn bachelor PABO en Pedagogische Wetenschappen afgerond. Ik werk twee dagen als leerkracht en drie dagen bij OOK. Ik vind het een eer om mij in te zetten voor kinderen in zo’n divers team.  Mijn doel is om ooit alle kinderen gelukkig te zien.

Omdat we het niet beter weten maar anders kijken

OOK werkt samen met . . .

Burgjopeg02Over OOK