top of page

BOSS (Bewust Omgaan met Spanning op School.)

Leren hoe om te gaan met spanningen en onzekerheid rondom school en toetsen, o.a. door meer te leren over de werking van gedachten en gevoelens.

Inhoud training:

Samen mèt en van elkaar te leren over het omgaan met spanningen en onzekerheid rondom school en toetsen. Door meer te leren over de werking van gedachten en gevoelens ontvang je de juiste tips & tricks om je zekerder te voelen in spannende situaties.


Doelen:

  • Omgaan met angst en onzekerheid

  • Over de kracht van je gedachten

  • Het hanteren van een groeimindset

  • Grip te houden op spanning en emoties


Praktische informatie:

8 bijeenkomsten van een uur.


Aantal deelnemers:

Maximaal 8 kinderen.

Tijdsbestek
8 x 1 uur
Niveau
VO
Deelnemers
Maximaal 8 leerlingen

Nicole Wessels

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Management opleiding, Leerbegeleider, Leren Leren specialist, Jeugd Breincoach, Strong Kids trainer en visueel screener


Achtergrond

Na een jarenlange topsportcarrière ben ik mij gaan specialiseren in Mindset

Kracht

Een kind echt zien

Toewerken naar het weer kunnen handelen vanuit hun eigen kracht

Door het creëren van meer zelfvertrouwen een kind verdere groeistappen laten maken

Marieke Nugteren

Opleiding

HBO-SPH & Master Pedagogiek 


Achtergrond

Sociotherapeut binnen jeugd-GGZ (16 jaar)

Kracht

Geloof in ieders eigen kracht

Kijken naar de ‘boodschap’ achter gedrag.

Ruime kennis over verschillende ondersteuningsbehoefte.


Joanne Nuyten

Opleiding:

HBO-SPH


Achtergrond

Trainer bij OOK Pedagogisch.

Kracht

Luisterend oor voor het kind

Doorbreken van belemmerde patronen

Versterken van eigen kracht m.b.v. de veerkracht van het kind

Jannieke Verkerk

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO) en Master Educational Needs


Achtergrond

Leerkracht, gedragsspecialist en coördinator sociaal emotioneel leren

Kracht

Positieve benadering van de soms complexe groeps-dynamiek

Inleven in het handelen van de leerkracht

Kijken naar haalbaarheid van trainingsaanbod in de onderwijs-praktijk en het integreren ervan gedurende een schooljaar.

Cindy Overbeeke

Opleiding

Orthopedagoog NVO & kinder-jeugdpsycholoog i.o. bij het NIP. 


Achtergrond

Leerkracht regulier onderwijs PO, Speciaal onderwijs cluster 2 PO & VO.

Kracht

Het kind centraal te zetten in verbinding met zijn systeem (ouders en school). Kijken naar kansen en mogelijkheden en met elkaar te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Inzetten interventies in het preventieve en waar nodig curatieve kader.

bottom of page