Beter Omgaan met Faalangst (BOF)

Training

Angst om te falen kan zorgen voor minder goede prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten. Het is belangrijk kinderen te leren omgaan met de angst. Faalangst heeft verschillende vormen, een kind/jongere kan bang zijn om te falen op gebied van kennis (cognitief), bewegen (motorisch) of om de omgang met anderen (sociaal).

Kinderen/jongeren met faalangst presteren vaak onder hun niveau of klappen dicht als ze iets niet weten. Zij kunnen zich de mening van anderen sterk aantrekken, leggen de lat om te presteren hoog of gaan uitdagingen uit de weg. Er gaat een ondersteunende en lerende werking uit van het uitwisselen van ervaringen in een kleine groep. Daarnaast krijgen de kinderen/jongeren technieken aangeleerd om te leren omgaan met hun faalangst.

Doel

  • Verminderen van het faalangstige gevoel
  • Meer grip krijgen op situaties

Voor

  • groep 6 tot en met 8 basisonderwijs
  • klas 1 tot en met 6 voortgezet onderwijs

Opbouw

  • Intakegesprek of informatiebijeenkomst
  • 7 bijeenkomsten
  • eindgesprek

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminBeter Omgaan met Faalangst (BOF)