Beter omgaan met faalangst

Training

Angst om te falen kan zorgen voor minder goede prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten. Het is belangrijk kinderen te leren omgaan met de angst. Faalangst heeft verschillende vormen, een kind/jongere kan bang zijn om te falen op gebied van kennis (cognitief), bewegen (motorisch) of om de omgang met anderen (sociaal).

Kinderen/jongeren met faalangst presenteren vaak onder hun niveau of klappen dicht als ze iets niet weten. Zij trekken zich de mening van anderen erg aan en leggen de lat om te presteren vaak hoog. Er gaat een ondersteunende en lerende werking uit van het uitwisselen van ervaringen in een kleine groep. Daarnaast krijgen de kinderen/jongeren technieken aangeleerd om te leren omgaan met hun faalangst.

Doel

  • Verminderen van het faalangstige gevoel
  • Meer grip krijgen op situaties

Voor

Groep 6 t/m 8 primair onderwijs

Klas 1 t/m 6 voortgezet onderwijs

Opbouw

  • Intakegesprek of informatiebijeenkomst met ouders/jongeren
  • Gemiddeld 7 bijeenkomsten
  • Eindgesprekken met ouders/jongeren
Vraag nu informatie aan!
adminBeter omgaan met faalangst