Kinderen van Gescheiden Ouders (KVGO)

Training

Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor een gezin. Thuis breekt een chaotische periode aan, veel ouders worden onzeker over de opvoeding. Op school merken leerkrachten het ook, schoolprestaties kunnen achteruit gaan. Kinderen kunnen ineens stil worden of concentratieproblemen krijgen. Soms blokkeren ze tijdelijk in hun ontwikkeling. OOK Pedagogische Expertise Groep betrekt (beide) ouders en de leerkracht/intern begeleider optimaal bij de training en bij de individuele aandachts- en leerpunten van het deelnemende kind.

Tijdens de training willen we de kinderen een veilige plek geven, waar hun gevoelens, belevingen en ervaringen rond de scheiding centraal staan. Individueel én met elkaar gaan we gevoelens en ervaringen delen, her- en erkennen, uiten en vorm geven. Daarnaast krijgen de kinderen de mogelijkheid om te oefenen met de tips en vaardigheden die tijdens deze training aan bod komen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes of in tweetallen om uitwisseling te stimuleren en ieder kind voldoende aandacht te kunnen bieden.

Voor

Kinderen van 5 tot en met 18 jaar

Opbouw

  • intakegesprek
  • 8 groepsbijeenkomsten
  • tussenevaluatie indien nodig
  • eindgesprek

Doel

  • Kennismaken met elkaar en elkaars situatie
  • Gevoelens herkennen, benoemen en uiten, waaronder gevoelens van loyaliteit
  • Grenzen stellen & nee durven zeggen
  • Leren jezelf rustig te maken / wat kun je doen als je je rot voelt
  • Omgaan met geheimen en lastige gevoelens

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminKinderen van Gescheiden Ouders (KVGO)