Hoogbegaafde Kinderen (HB)

Training

De training is gericht op het vergroten van competenties van kinderen met een hoog IQ en hun sociale & emotionele veerkracht. Het gaat in de training om het bewustwordingsproces wat een hoog IQ  betekent voor het kind en het leren van vaardigheden om angsten of moeilijke (sociale) situaties aan te pakken en problemen op te lossen. Leidend hierin is het ontwikkelen van een groeimindset.

Voor

kinderen van 6 tot en met 12 jaar die een meerbegaafd IQ hebben

Doel

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind
  • Het kind durft meer zichzelf te zijn
  • Het kind kan beter voor zichzelf opkomen en durft ook beter voor zichzelf op te komen

Opbouw

  • intakegesprek
  • 8 groepsbijeenkomsten
  • eindgesprek

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminHoogbegaafde Kinderen (HB)