Hoogbegaafde Kinderen (HB)

Training

De training is gericht op het vergroten van competenties van kinderen die (vermoedelijk) hoogbegaafheid zijn en hun sociale & emotionele veerkracht of weerbaarheid. Het gaat in de training om het bewustwordingsproces wat een hoogbegaafd brein betekent voor het kind en het leren van vaardigheden om bijvoorbeeld angsten, hooggevoeligheid of moeilijke (sociale) situaties aan te pakken en problemen op te lossen. Ondersteunend hierin is ook het stimuleren van een groeimindset.

Voor

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar die een (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn.

Doel

  • Het versterken van het zelfbeeld van het kind.
  • Bewustwording creëren en vaardigheden aanleren rondom de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid.
  • Het kind kan beter voor zichzelf opkomen en durft zichzelf te laten zien.

Opbouw

  • intakegesprek
  • 8 groepsbijeenkomsten
  • eindgesprek

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminHoogbegaafde Kinderen (HB)