HOERA! Mijn kind gaat naar de basisschool

Training

Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders uitgebreid uitleg over de gang van zaken op een basisschool. Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaringen en informatie uit te wisselen met andere ouders.
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn: zelfredzaamheid, dagritme, verwachtingen van de ouders en de school, de ontwikkeling van een kleuter en hoe communiceer je op een goede manier met je kind over school.

Doel

  • Het vergroten van het educatief partnerschap, de ouderparticipatie en de ouderbetrokkenheid binnen school.
  • Het vergroten van de kennis bij ouders m.b.t. de gang van zaken op school en de algehele ontwikkeling van hun kind.
  • Het stimuleren van de onderlinge (opvoed)ondersteuning tussen ouders.

Voor

ouders met kinderen die bijna 4 jaar worden en ouders met kinderen in groep 1.

Opbouw

  • De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminHOERA! Mijn kind gaat naar de basisschool