Ondernemend leren

Training

Voor

groep 8 en leerkrachten

Opbouw

  • Inhoudelijke deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op het gebied van ondernemend leren en de pedagogische aanpak
  • Opzetten en draaien van de leerlingonderneming

Doel

  • Bewustwording eigenaarschap van de leerling
  • Vergroten van de intrinsieke motivatie
  • Bewustwording van eigen talent en interesse
  • Versterken van saamhorigheid binnen de groep
  • Leerlingen komen in contact met het ondernemerschap buiten de school
  • De kennisontwikkeling wordt vergroot

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminOndernemend leren