Pedagogisch handelen

Training

In deze teamtraining leggen we de nadruk op hoe leerkrachten binnen de school te werk gaan én de communicatie binnen het team. Vervolgens bedenken we als team vanuit pedagogisch perspectief een gezamenlijke aanpak.

 

De veiligheid binnen het team staat voorop, hierdoor wordt het doel optimaal bereikt. Bij interesse kunnen we “veiligheid binnen het team” ook tijdens de training behandelen. Neem contact met ons op en dan kunnen wij kijken wat we voor jullie kunnen betekenen!

Voor

Leerkrachten en docententeams.

Opbouw

  • De training duurt in totaal 10 uur, verdeeld over 3 of 4 bijeenkomsten

Doel

  • Bewustwording van eigen pedagogische visie/formuleren pedagogische waarden school
  • Optimaliseren prettig werkklimaat
  • Toepassen en handhaven van omgangsregels: respectvol omgaan met elkaar binnen iedere groep
  • Bieden van structuur en organisatie binnen de groep/klas
  • Signaleren, observeren van en interveniëren op (on)gewenst gedrag (onvermogen of onwil)
  • Eenduidigheid aanpak bij grensoverschrijdend gedrag door middel van stappenplan
adminPedagogisch handelen