Effectief omgaan met veranderde jeugd

Training

Bij (sport)verenigingen, buurtcentra, enzovoorts werken veel enthousiaste vrijwilligers en professionals. Allemaal mensen die het leuk vinden om met kinderen en jongeren te werken. Kinderen en jongeren horen plezier te hebben tijdens hun vrijetijdsbesteding, maar dat is niet altijd zo. Voor sommige van hen kan het moeilijk zijn om zich aan te passen aan hun sociale omgeving of om om te gaan met teleurstellingen en verwachtingen. Ook ouders spelen daarin een belangrijke rol.

Er kunnen signalen afgegeven worden waarbij je als begeleider niet altijd weet wat je ermee kunt of wat je ermee moet doen. Daarnaast is het heel belangrijk dat je als trainer, begeleider of vrijwilliger zelf plezier blijft houden in het werk en dus je eigen grenzen leert kennen.

Doel

  • De communicatielijnen binnen de organisatie uitzetten. Denk hierbij aan de interne- en externe communicatie.
  • Trainers, begeleiders, vrijwilligers handvatten geven op sociaal pedagogisch gebied (hoe om te gaan met elkaar, de jeugd en de ouders)
  • Verenigingen handvatten geven hoe te handelen op het moment dat er bepaald opvallend gedrag bij een kind gesignaleerd wordt.

Voor

alle betrokkenen binnen de organisatie

Opbouw

Er zijn verschillende mogelijkheden bij deze training:

  1. één bijeenkomst van 2 uur
  2. meerdere bijeenkomsten van 2 uur
  3. observaties bij trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers, enzovoorts met evaluatie
  4. een uitgebreid traject waarbij OOK een organisatie langere tijd ondersteunt.

Neem contact met ons op en dan maken we een passende training.

Vraag nu informatie aan door te mailen naar info@ookpedagogisch.nl of te bellen naar 06-25188080.

adminEffectief omgaan met veranderde jeugd