top of page

Examentraining

Leerlingen gaan aan een concreet geformuleerd leerdoel werken. Met als voornaamste doel een positieve verandering in het patroon denken, voelen en doen te creëren.

Leerlingen gaan aan een concreet geformuleerd leerdoel werken. Met als voornaamste doel een positieve verandering te creëren in het patroon denken, voelen en doen.


Doelen

  • Nieuwe gedachten oefenen

  • Omgaan met spanning en stress

  • Werken met en aan kennisoverdracht

  • Leren omgaan met aandacht- en ontspanningsoefeningen

  • Vergroten zelfvertrouwen


Praktische informatie

Intakegesprek

5 bijeenkomsten

Eindgesprek

Tijdsbestek
5 bijeenkomsten van een uur
Niveau
VO
Deelnemers
Maximaal 15 leerlingen

Nicole Wessels

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Management opleiding, Leerbegeleider, Leren Leren specialist, Jeugd Breincoach, Strong Kids trainer en visueel screener


Achtergrond

Na een jarenlange topsportcarrière ben ik mij gaan specialiseren in Mindset

Kracht

Een kind echt zien

Toewerken naar het weer kunnen handelen vanuit hun eigen kracht

Door het creëren van meer zelfvertrouwen een kind verdere groeistappen laten maken

Marieke Nugteren

Opleiding

HBO-SPH & Master Pedagogiek 


Achtergrond

Sociotherapeut binnen jeugd-GGZ (16 jaar)

Kracht

Geloof in ieders eigen kracht

Kijken naar de ‘boodschap’ achter gedrag.

Ruime kennis over verschillende ondersteuningsbehoefte.


Jannieke Verkerk

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO) en Master Educational Needs


Achtergrond

Leerkracht, gedragsspecialist en coördinator sociaal emotioneel leren

Kracht

Positieve benadering van de soms complexe groeps-dynamiek

Inleven in het handelen van de leerkracht

Kijken naar haalbaarheid van trainingsaanbod in de onderwijs-praktijk en het integreren ervan gedurende een schooljaar.

Cindy Overbeeke

Opleiding

Orthopedagoog NVO & kinder-jeugdpsycholoog i.o. bij het NIP. 


Achtergrond

Leerkracht regulier onderwijs PO, Speciaal onderwijs cluster 2 PO & VO.

Kracht

Het kind centraal te zetten in verbinding met zijn systeem (ouders en school). Kijken naar kansen en mogelijkheden en met elkaar te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Inzetten interventies in het preventieve en waar nodig curatieve kader.

bottom of page