top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Trainingsaanbod

OOK heeft een uitgebreid trainingsaanbod gericht op het welbevinden, sociale vaardigheden, groepsdynamiek en individuele ondersteuningsbehoeftes. De inhoud van de trainingen en praktische informatie is op deze pagina te vinden. Voor meer informatie kun je ook het contactformulier op de website gebruiken. 

Grote groepstrainingen worden aan een hele groep gegeven. Deze trainingen vinden plaats op de school en in de klas. Voor de kleine groepstrainingen zorgen we voor een locatie op één van de scholen of op ons kantoor. Vervoer van en naar de locatie wordt zoveel mogelijk door OOK geregeld in samenspraak met ouders en school. Kleine groepstrainingen in het basis onderwijs worden op dit moment aangeboden voor leerlingen uit de gemeenten: Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemstede en Velsen.

De trainingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd onder schooltijd. Een aantal trainingen in het voortgezet onderwijs vinden plaats na schooltijd. De trainingen van Playing for Success worden allemaal na schooltijd uitgevoerd. 

OOK zo omgaan met elkaar

Het positief stimuleren van de groepsdynamiek in combinatie met het pedagogisch handelen van de leerkracht staat centraal tijdens deze training.

OOK zo omgaan met elkaar

PO midden- & bovenbouw

OOK zo omgaan onderbouw

In deze training staat het conditioneren van gedrag centraal in combinatie met de behoeften van de groep en leerkracht. We behandelen de vijf basisafspraken van OOK middels verschillende oefeningen. . 

OOK zo omgaan onderbouw

PO onderbouw

High Five Experience

Leerlingen door middel van verschillende werkvormen een spiegel voorhouden. Zij ontdekken  dat er meer overeenkomsten zijn met klasgenoten. Bewustzijn van eigen doen en handelen beïnvloeden positief de sfeer in de klas. 

High Five Experience

VO

Aandachtstraining (mindfulness)

Het ontwikkelen en oefenen van bewuste aandacht. De thema’s die centraal staan zijn onder andere: Observeren en concentreren, luisteren naar je lichaam, gevoelens.

Aandachtstraining (mindfulness)

PO

Grote groepstrainingen

Kleine groepstrainingen

SOVA/Weerbaarheid

Het vergroten van sociaal emotionele veerkracht en weerbaarheid bij kinderen aan de hand van hun hulpvraag en met behulp van creatieve, energieke opdrachten.

SOVA/Weerbaarheid

PO & VO

KVGO (Kinderen Van Gescheiden Ouders)

Het bieden van ondersteuning door spel en creatieve activiteiten om de echtscheiding van ouders te kunnen verwerken. 

KVGO (Kinderen Van Gescheiden Ouders)

PO & VO

HB/HSP (Hoogbegaafdheid/Hooggevoeligheid)

Het programma is gericht op het vergroten van competenties van kinderen met een hoog IQ en hun sociale & emotionele veerkracht. 

HB/HSP (Hoogbegaafdheid/Hooggevoeligheid)

PO

BOSS (Bewust Omgaan met Spanning op School.)

Leren hoe om te gaan met spanningen en onzekerheid rondom school en toetsen, o.a. door meer te leren over de werking van gedachten en gevoelens.

BOSS (Bewust Omgaan met Spanning op School.)

VO

Examentraining

Leerlingen gaan aan een concreet geformuleerd leerdoel werken. Met als voornaamste doel een positieve verandering in het patroon denken, voelen en doen te creëren.

Examentraining

VO

KIDS (Kinderen in Diverse Situaties)

Een preventief aanbod speciaal voor kinderen die spanningen of problemen ervaren. Deze kunnen een gevolg zijn van veranderingen thuis, op school of problematiek van ouders.

KIDS (Kinderen in Diverse Situaties)

PO & VO

Leerkrachten / Docenten

Set your Mind

Docenten in het voortgezet onderwijs worden meegenomen in het begeleiden van leerlingen die kampen met angst en spanning. In deze interactieve deskundigheidsbevordering wordt er zowel een theoretisch- als praktisch kader geboden.

Set your Mind

VO

Pedagogisch handelen

Leerkrachten worden uitgedaagd om met het hele team te kijken naar de pedagogische waarden binnen de school. Communicatie, leerkrachtgedrag, structuur en een positief schoolklimaat staan centraal.

Pedagogisch handelen

PO

Bedankt voor het inschrijven!

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Overige trainingen

School's Cool

School’s cool is een preventief programma dat mentorbegeleiding biedt aan kinderen die extra risico lopen op schooluitval in het voortgezet onderwijs.

School's Cool

PO & VO

Playing for Success (PfS)

Kinderen werken aan eigen leerdoelen zoals, zelfvertrouwen, concentratie en herkennen van kwaliteiten. De training vindt plaats in het Telstar stadion in Velsen.

Playing for Success (PfS)

PO & VO

Training op maat

Een training op maat voorziet in een specifieke hulpvraag van jouw groep, jouw kind of school. We gaan graag in gesprek voor een passend aanbod.

Training op maat

PO & VO

OOK NLP

NLP voor op school

OOK NLP

PO

bottom of page