top of page

HB/HSP (Hoogbegaafdheid/Hooggevoeligheid)

Het programma is gericht op het vergroten van competenties van kinderen met een hoog IQ en hun sociale & emotionele veerkracht. 

Inhoud training:

Het programma is gericht op het vergroten van competenties van kinderen met een hoog IQ en hun sociale & emotionele veerkracht. Het gaat in de training om het bewustwordingsproces wat een hoog IQ betekent voor het kind en het leren van vaardigheden om angsten of moeilijke (sociale) situaties aan te pakken en problemen op te lossen.


Doelen:

  • Vergroten zelfvertrouwen ,

  • Omgaan met stress(factoren)/lastige situaties

  • Omgaan met gevoelens

  • Verbinding krijgen met gelijkgestemden (peers)


Praktische informatie:

8 bijeenkomsten van een uur.

De training is bedoeld voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en/of kinderen die de ‘zijnskenmerken' van hoogbegaafdheid laten zien in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 12 jaar.


Aantal deelnemers:

Maximaal 8 kinderen

Tijdsbestek
8 x 1 uur
Niveau
PO
Deelnemers
Maximaal 8 leerlingen

Rik Bos

Opleiding

Toegepaste psychologie i.o.


Achtergrond

Begonnen als stagiair bij OOK. Nu trainer kleine groepstrainingen

Kracht

Empatisch

Flexibel

Enthousiast.

Nicole Wessels

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Management opleiding, Leerbegeleider, Leren Leren specialist, Jeugd Breincoach, Strong Kids trainer en visueel screener


Achtergrond

Na een jarenlange topsportcarrière ben ik mij gaan specialiseren in Mindset

Kracht

Een kind echt zien

Toewerken naar het weer kunnen handelen vanuit hun eigen kracht

Door het creëren van meer zelfvertrouwen een kind verdere groeistappen laten maken

Stephanie Boxelaar

Opleiding

Academische PABO & Master Forensische Gezinspedagogiek


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs in meerdere leeftijdsgroepen (ook combinatiegroepen)

Kracht

Aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen

Koppeling met de praktijk, omdat ik zelf nog voor de klas sta

bottom of page