top of page

High Five Experience

Leerlingen door middel van verschillende werkvormen een spiegel voorhouden. Zij ontdekken  dat er meer overeenkomsten zijn met klasgenoten. Bewustzijn van eigen doen en handelen beïnvloeden positief de sfeer in de klas. 

Inhoud training:

Leerlingen door middel van verschillende werkvormen een spiegel voorhouden. Hierdoor ontdekken zij dat er meer overeenkomsten zijn met klasgenoten dan zij vooraf gedacht hadden. Vanuit bewustzijn van eigen doen en handelen, meer begrip en respect voor de ander creëren waardoor de sfeer in de klas, en de omgang met elkaar, positief beïnvloed worden. Gezamenlijk wordt een groepsdoel opgesteld.


Doelen:

  • Meer zelfkennis en kennis van de ander

  • Bewustzijn van het imago en de ‘innerlijke wereld’

  • Persoonlijke ontwikkeling en burgerschap

  • Angst verminderen in de omgang met elkaar

  • Meer begrip en respect voor elkaar

  • Creëren van een beter werkklimaat


Praktische informatie:

Een workshop van 4 uur.

Vooraf vindt een lesobservatie plaats met een intakegesprek met de mentor. Hierin wordt o.a. de dynamiek van de groep in beeld gebracht.


Evaluatie, direct na de training, waarin samen gekeken wordt naar praktische tips op leerling- en groepsniveau voor mentor en docenten.


Indien gewenst volgt er een tweede workshop van 4 uur waarin een verdieping plaatsvindt van de onderwerpen uit de eerste workshop.


Aantal deelnemers:

Een hele klas of stamgroep.

Tijdsbestek
4 uur
Niveau
VO
Deelnemers
Hele klas / stamgroep

Jan Hengst

Opleiding

Lerarenopleiding


Achtergrond

Leerkracht basis- en voortgezet onderwijs & coaching

Kracht

Aan de basis van elk gedrag ligt een positieve intentie.

‘De kaart is niet het gebied’

Acceptance en commitment

Bewustwording en verbinding.

bottom of page