top of page

KVGO (Kinderen Van Gescheiden Ouders)

Het bieden van ondersteuning door spel en creatieve activiteiten om de echtscheiding van ouders te kunnen verwerken. 

Inhoud training:

Het bieden van ondersteuning door spel en creatieve activiteiten om de echtscheiding van ouders te kunnen verwerken. Tijdens de training creëren van een plek om samen over ervaringen en emoties te praten met gelijkgestemden. Ouders worden betrokken samen met school en eventueel overige instanties.


Doelen:

  • Veilige plek vertellen over ervaringen en emoties

  • Herkenning van gevoelens bij gelijkgestemde kinderen

  • Handvatten om beter om te gaan met hun situatie

  • Tips uitwisselen

  • Omgaan met moeilijke emoties


Praktische informatie:

7 bijeenkomsten van een uur.

Dit aanbod geldt voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 van het basis onderwijs. 

Intake gesprekken ouders (dit kan los van elkaar), eindgesprek en indien nodig tussentijdse contactmomenten. School en (eventueel) externe instanties worden betrokken bij deze training


Aantal deelnemers. Maximaal 5 kinderen.

Tijdsbestek
7 x 1 uur
Niveau
PO & VO
Deelnemers
Maximaal 5 leerlingen

Stephanie Boxelaar

Opleiding

Academische PABO & Master Forensische Gezinspedagogiek


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs in meerdere leeftijdsgroepen (ook combinatiegroepen)

Kracht

Aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen

Koppeling met de praktijk, omdat ik zelf nog voor de klas sta

Joanne Nuyten

Opleiding:

HBO-SPH


Achtergrond

Trainer bij OOK Pedagogisch.

Kracht

Luisterend oor voor het kind

Doorbreken van belemmerde patronen

Versterken van eigen kracht m.b.v. de veerkracht van het kind

Anouk de Graaff

Opleiding

Toegepaste Psychologie i.o. 


Achtergrond

Begonnen als stagiaire bij OOK. Nu trainer bij de kleine groepstrainingenKracht

Inlevingsvermogen

Empathisch

Kinderen echt willen helpen

Het verschil maken voor een kind en ze een stap in de goede richting geven

Annemarie Blokland

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Master Pedagogische Wetenschappen & Opvoedkunde


Achtergrond

Leerkracht en opvoedkundige

Kracht

Het  (jonge) kind echt te zien, zodat het zich gehoord voelt. 

Ouders, leerkrachten en opvoeders ondersteunen om met handvatten de situatie van kind en gezin te verbeteren/versterken

bottom of page