top of page

OOK zo omgaan onderbouw

In deze training staat het conditioneren van gedrag centraal in combinatie met de behoeften van de groep en leerkracht. We behandelen de vijf basisafspraken van OOK middels verschillende oefeningen. . 

Inhoud training:

In deze training staat het conditioneren van gedrag centraal. We behandelen de vijf basisafspraken middels verschillende oefeningen .


Tijdens deze training wordt gekeken naar de groepsdynamiek en zullen waar nodig door diverse oefeningen deze positief beïnvloeden.


De leerkracht heeft een observerende rol tijdens training in de groep. Hij kijkt  hierbij naar de interacties tussen de leerlingen. In onderling overleg wordt gekeken welk gedrag vanuit de leerkracht ondersteunend en stimulerend is voor de groep en voor individuele leerlingen. De leerkracht stelt in samenspraak met de trainers doelen op voor zichzelf en de klas.


Doelen:

  • Conditioneren van gedrag

  • Positief beïnvloeden van pedagogisch klimaat

  • Kinderen bewust maken van gedrag

  • Leerkracht ondersteunen en handvatten bieden


Praktische informatie:

6x 45 minuten in de klas

Uitgebreid traject: nader te bepalen.

Ouderbetrokkenheid (d.m.v. van informatiebrieven en optioneel een informatiebijeenkomst).


Aantal deelnemers: 

Een hele klas of groep.


Tijdsbestek
6 x 45 minuten
Niveau
PO onderbouw
Deelnemers
Hele klas/groep

Stephanie Boxelaar

Opleiding

Academische PABO & Master Forensische Gezinspedagogiek


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs in meerdere leeftijdsgroepen (ook combinatiegroepen)

Kracht

Aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen

Koppeling met de praktijk, omdat ik zelf nog voor de klas sta

Marieke Nugteren

Opleiding

HBO-SPH & Master Pedagogiek 


Achtergrond

Sociotherapeut binnen jeugd-GGZ (16 jaar)

Kracht

Geloof in ieders eigen kracht

Kijken naar de ‘boodschap’ achter gedrag.

Ruime kennis over verschillende ondersteuningsbehoefte.


Niels Redeker

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs  (PABO), Luchtvaarttechnologie & Opleiding middenmanagement.


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs & diverse leidinggevende functies

Kracht

Samen met een inspirerend team ontwikkelen

Beleid omzetten in praktijk

Door het zien van kinderen bewustwording creëren in gedrag

Verbinding

Jannieke Verkerk

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO) en Master Educational Needs


Achtergrond

Leerkracht, gedragsspecialist en coördinator sociaal emotioneel leren

Kracht

Positieve benadering van de soms complexe groeps-dynamiek

Inleven in het handelen van de leerkracht

Kijken naar haalbaarheid van trainingsaanbod in de onderwijs-praktijk en het integreren ervan gedurende een schooljaar.

bottom of page