top of page

Pedagogisch handelen

Leerkrachten worden uitgedaagd om met het hele team te kijken naar de pedagogische waarden binnen de school. Communicatie, leerkrachtgedrag, structuur en een positief schoolklimaat staan centraal.

Inhoud training:

Leerkrachten worden uitgedaagd om met het hele team te kijken naar de pedagogische waarden binnen de school. Communicatie, leerkrachtgedrag, structuur en een positief schoolklimaat staan centraal.

Deze training wordt op maat aangeboden. Onze trainers gaan vooraf in gesprek om de inhoud van de training zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van het team.


Doelen:

  • Bewustwording van de pedagogische waarden

  • Optimaliseren (prettig) werkklimaat

  • Implementatie van duidelijke schoolbrede omgangsregels

  • Respectvolle omgang binnen iedere groep

  • Bieden van structuur en organisatie binnen de groep/klas

  • Signaleren, observeren van en interveniëren op (on)gewenst gedrag

  • Eenduidigheid aanpak bij grensoverschrijdend gedrag door middel van een routekaart


Praktische informatie:

Afhankelijk van de thema’s minimaal een dagdeel (3 uur). In overleg kijken we naar een passende oplossing en invulling van het aanbod.


Aantal deelnemers:

Het gehele team.

Tijdsbestek
3 Uur
Niveau
PO
Deelnemers
Gehele team

Jacqueline van der Burg

Opleiding

Verpleegkundige A. Sociaal Academy,


Achtergrond

Maatschappelijke gezondheidszorg. Founder OOK

Kracht

Realiseren van de zorg binnen het onderwijs.

Preventief inzetten van interventies aansluitend op hulpvraag

OOK-team: 'Samen maken wij het verschil’

Niels Redeker

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs  (PABO), Luchtvaarttechnologie & Opleiding middenmanagement.


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs & diverse leidinggevende functies

Kracht

Samen met een inspirerend team ontwikkelen

Beleid omzetten in praktijk

Door het zien van kinderen bewustwording creëren in gedrag

Verbinding

Jannieke Verkerk

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO) en Master Educational Needs


Achtergrond

Leerkracht, gedragsspecialist en coördinator sociaal emotioneel leren

Kracht

Positieve benadering van de soms complexe groeps-dynamiek

Inleven in het handelen van de leerkracht

Kijken naar haalbaarheid van trainingsaanbod in de onderwijs-praktijk en het integreren ervan gedurende een schooljaar.

bottom of page