top of page

School's Cool

School’s cool is een preventief programma dat mentorbegeleiding biedt aan kinderen die extra risico lopen op schooluitval in het voortgezet onderwijs.

Per januari 2023 is OOK verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van School’s cool.

School’s cool is een preventief programma dat mentorbegeleiding biedt aan kinderen die extra risico lopen op schooluitval in het voortgezet onderwijs.


Doelen

  • Begeleiding bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

  • Ondersteuning van kind en ouders (bijvoorbeeld bij ouderavonden)

  • Helpen bij vinden van passende vrijetijdsbesteding


Praktische informatie

Per week 2 uur thuisbegeleiding door de mentor.

Periode van 1,5 jaar

De mentor krijgt vanuit OOK een training & ondersteuning van de projectcoördinator.


Aanmelding leerling kan via school.

Mentoren kunnen zich aanmelding via contactformulier of via info@schoolscoolijmond.nl. Meer informatie op: www.schoolscoolijmond.nl

Tijdsbestek
Per week 2 uur thuisbegeleiding door de mentor.
Periode van 1,5 jaar
Niveau
PO & VO
Deelnemers
Individuele begeleiding
bottom of page