top of page

SOVA/Weerbaarheid

Het vergroten van sociaal emotionele veerkracht en weerbaarheid bij kinderen aan de hand van hun hulpvraag en met behulp van creatieve, energieke opdrachten.

Inhoud training:

Het vergroten van sociaal emotionele veerkracht en weerbaarheid bij kinderen aan de hand van hun hulpvraag. Wij gunnen het de kinderen om deel uit te maken van een groep waarin zij het gevoel krijgen dat zij niet de enige zijn. Met behulp van creatieve, energieke opdrachten leren de kinderen om op een positieve manier voor zichzelf op te komen en krijgen zij de ruimte om te leren zichzelf te zijn.


Doelen:

  • Delen van hun eigen ervaringen

  • Weerbaarheid

  • Beter omgaan met spanning

  • Vergroten zelfvertrouwen

  • Leren voor jezelf op te komen

  • Leren jezelf te zijn en eigenwaarde te vergroten


Praktische informatie:

8 bijeenkomsten van een uur.

Er is een apart aanbod voor het basis onderwijs en voortgezet onderwijs. 

Dit aanbod geldt voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 van het basis onderwijs. 

De hulpvragen van de leerlingen worden zorgvuldig met behulp van een intakegesprek op elkaar afgestemd.


Aantal deelnemers:

Maximaal 8 kinderen.

Tijdsbestek
8 x 1 uur
Niveau
PO & VO
Deelnemers
Maximaal 8 leerlingen

Rik Bos

Opleiding

Toegepaste psychologie i.o.


Achtergrond

Begonnen als stagiair bij OOK. Nu trainer kleine groepstrainingen

Kracht

Empatisch

Flexibel

Enthousiast.

Nicole Wessels

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Management opleiding, Leerbegeleider, Leren Leren specialist, Jeugd Breincoach, Strong Kids trainer en visueel screener


Achtergrond

Na een jarenlange topsportcarrière ben ik mij gaan specialiseren in Mindset

Kracht

Een kind echt zien

Toewerken naar het weer kunnen handelen vanuit hun eigen kracht

Door het creëren van meer zelfvertrouwen een kind verdere groeistappen laten maken

Stephanie Boxelaar

Opleiding

Academische PABO & Master Forensische Gezinspedagogiek


Achtergrond

Leerkracht basisonderwijs in meerdere leeftijdsgroepen (ook combinatiegroepen)

Kracht

Aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen

Koppeling met de praktijk, omdat ik zelf nog voor de klas sta

Melissa Roessink

Opleiding:

Pedagogiek


Achtergrond

Trainer bij OOK Pedagogisch

Kracht

"Ik zie jou"

Ieder kind verdiend het om gezien te worden

Zonder oordeel een kind de ruimte kunnen bieden om in zijn/haar kracht te komen.

Met passie en toewijding wil ik OOK het verschil maken

Marieke Nugteren

Opleiding

HBO-SPH & Master Pedagogiek 


Achtergrond

Sociotherapeut binnen jeugd-GGZ (16 jaar)

Kracht

Geloof in ieders eigen kracht

Kijken naar de ‘boodschap’ achter gedrag.

Ruime kennis over verschillende ondersteuningsbehoefte.


Joanne Nuyten

Opleiding:

HBO-SPH


Achtergrond

Trainer bij OOK Pedagogisch.

Kracht

Luisterend oor voor het kind

Doorbreken van belemmerde patronen

Versterken van eigen kracht m.b.v. de veerkracht van het kind

Jannieke Verkerk

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO) en Master Educational Needs


Achtergrond

Leerkracht, gedragsspecialist en coördinator sociaal emotioneel leren

Kracht

Positieve benadering van de soms complexe groeps-dynamiek

Inleven in het handelen van de leerkracht

Kijken naar haalbaarheid van trainingsaanbod in de onderwijs-praktijk en het integreren ervan gedurende een schooljaar.

Cindy Overbeeke

Opleiding

Orthopedagoog NVO & kinder-jeugdpsycholoog i.o. bij het NIP. 


Achtergrond

Leerkracht regulier onderwijs PO, Speciaal onderwijs cluster 2 PO & VO.

Kracht

Het kind centraal te zetten in verbinding met zijn systeem (ouders en school). Kijken naar kansen en mogelijkheden en met elkaar te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind.

Inzetten interventies in het preventieve en waar nodig curatieve kader.

Anouk de Graaff

Opleiding

Toegepaste Psychologie i.o. 


Achtergrond

Begonnen als stagiaire bij OOK. Nu trainer bij de kleine groepstrainingenKracht

Inlevingsvermogen

Empathisch

Kinderen echt willen helpen

Het verschil maken voor een kind en ze een stap in de goede richting geven

Annemarie Blokland

Opleiding

Leerkracht basisonderwijs (PABO), Master Pedagogische Wetenschappen & Opvoedkunde


Achtergrond

Leerkracht en opvoedkundige

Kracht

Het  (jonge) kind echt te zien, zodat het zich gehoord voelt. 

Ouders, leerkrachten en opvoeders ondersteunen om met handvatten de situatie van kind en gezin te verbeteren/versterken

bottom of page