OOK voor onderwijs:

 • gericht willen signaleren wat er speelt in een groep
 • weten wat er voor een kind nodig is om beter te functioneren
 • willen reflecteren op een pedagogisch klimaat
 • het OOK leuk vinden om verder te kijken dan..

OOK voor opvoeders die:

 • willen weten wat er met een kind aan de hand is
 • het kind graag willen helpen
 • willen dat een kind zich veilig voelt
 • willen dat het kind met plezier naar school gaat
 • hun opvoedingsaanpak willen toetsen
 • ontspanning willen brengen in een leefomgeving

OOK voor kinderen die:

 • bang zijn om te falen op school en in hun directe leefomgeving
 • het moeilijk vinden om vrienden/vriendinnen te maken
 • sociaal onhandig gedrag vertonen
 • niet met plezier naar school gaan
 • niet lekker in hun vel zitten
0

Trainers

0

Blije kinderen

0

Jaren ervaring

0

Trainingen

Esther MarioneauxHome